دانلود پروژه مراحل تاسيس كارخانه سیمان وکارآفرینی آن

دانلود پروژه مراحل تاسيس كارخانه سیمان وکارآفرینی آن

دانلود پروژه مراحل تاسيس كارخانه سیمان وکارآفرینی آن

 دانلود پروژه مراحل تاسيس كارخانه سیمان وکارآفرینی  آن (cod: eh.sh.3) به صورت (word  (*.docx

تعداد صفحات : 82 صفحه

مقدمه:

امروزه با پيشرفت جوامع ورشد روز افزون اقتصادي جوامع كه نتيجه آن نياز به محصولات جديد كه اين مورد خود دليل مهمي براي تاسيس و راه اندازي اين نوع شركت مي باشد .

در اجرای مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 و مادة 45 قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1390 بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم میآورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت  تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیشبینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفادهکنندگان میشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 18/2/1390 به تایید هیئت مدیره رسیده است.

 

اعضاء هیئت مدیره :

نام

سمت

نماینده

مدت مأموریت

امضاء

شروع

خاتمه

محمدحسين مدهوش طوسي

ریئس هیئت مدیره

شرکت احیاء صنایع خراسان(سهامی عام)

29/04/89

29/04/91

 

محمد رضا توسلی

نائب ریئس هیئت مدیره

-

29/04/89

29/04/91

 

رحمان نجفی

مدیر عامل وعضو هیئت مدیره

-

29/04/89

29/04/91

 

سید مجید مرتضی نیا

عضو هیئت مدیره

-

29/04/89

29/04/91

 

علی سعادت

عضو هیئت مدیره

-

29/04/89

29/04/91